Kamera

 

Kamera er iPhonens egen Camera App.  Den kan ikke fjernes eller slettes, og den er altid til rådighed uanset om man vil bruge den eller ej. Der er direkte adgang til Kamera når Home knappen er aktiveret, selv om iPhonen stadigvæk er låst. Er man utilfreds med Kamera står det enhver frit for at vælge en Camera App fra en anden udbyder.

 

Nu er det sådan at Kamera faktisk kan ting og sager, som de fleste af os gerne vil bruge i ny og næ. Skal man som ivrig fotograf klandre den for noget, så er det dens enkelthed. Den lever nemlig perfekt op til Apples motto “ Keep it simple”. 

 

 

Billedfilens  størrelse og  kompression kan ikke ændres af brugeren og dens størrelse ligger typisk på ca 2 MB alt efter motivet. Sammenligner man Kameras billedkvalitet med resultatet fra de andre Camera App’s i området 50 til 800 ISO er billedkvaliteten så ens, at det kan være ligegyldig om man benytter den ene eller den anden Camera App,s. 

 

Det er i øvrigt uhyre svært at teste billedkvaliteten fra de forskellige Camera App’s, fordi man ikke kan styre eksponeringen helt præcis. Jeg har sammenlignet flere hundrede optagelser, og det vil være useriøst at kåre en enkelt Camera App, som vinder. Jeg kan ikke se forskel.  

 

Enkelte Camera App’s kan levere det de kalder “Raw” billeder, hvilket betyder at billederne ikke er komprimeret og formentlig ikke har været udsat for støjundertrykkelse og anden behandling? Ved høj ISO kan man tydeligt konstatere en forskel. “Raw” billedet har en underliggende uniform struktur som ikke må forveksles med et normalt støjbillede. Apple og dermed Kamera fjerner mønstret i billederne effektivt og har fin kontrol med støjen. Jeg har ikke kunnet fjerne fænomenet i en ekstern editor.  

 

Ved høj ISO er det tydeligt at Apple benytter støjundertrykkelse og tilsyneladende også lidt ekstra skærpning, og noget tyder endda på, at det sker selektivt alt efter billedindhold. Det kan ikke slås fra, men det er så heldigt at Apple fjerner støjen med meget få bivirkninger.  Fra 50 ISO og op til 800 ISO foretrækker jeg dog billeder hvor den slags “billedforbedrende” tiltag ikke får lov til at gå for hårdt til opgaven. Kamera løser det på en fuld tilfredsstillende måde, efter min mening.

 

Når man åbner kamera indstilles fokus og eksponering automatisk. Måleområdet vises kort med en firkantet ramme. Hver gang billedet ændrer sig foretages der automatisk en ny måling. Målingerne kan låses ved at man trykker en finger på det sted i billedet hvor målingen ønskes udført. Når en firkant viser sig er målingerne låst. Hvis det skal være enkelt, hurtigt og præcist, så kan det ikke gøres bedre. 

 

Er der tydelige ansigter i billedet så afbalanceres fokus og eksponering ud fra personernes placering. En måling af fokus og eksponering har altid følgende rækkefølg. Eksponeringen indstilles altid som det første og så stilles der skarpt.  

 

 

Er dynamik området stort så bliver billedet nemt under- eller overeksponeret. Det er der råd for idet Kamera har en HDR indstilling. 

 

Der eksponeres 3 billedet lige i rap som sættes sammen til et enkelt HDR billede med stor dynamik. Det dur ikke, hvis der er bevægelser i billedet, og der skal ikke meget til, før der opstår små skygger ( ghosts ) i visse dele af billedet. Slå derfor altid den funktion til som sørger for at gemme et af originalbillederne sammen med HDR billedet. 

 

Billeder taget med Kamera er næsten altid knivskarpe også ved lange lukkerhastigheder.  Kamera har ikke anti-shake. 

 

Panorama fotografering klarer Kamera i overbevisende stil. Det er ikke set bedre!

 

Videofunktionen er altid Full HD. Fokus og eksponering virker fuldstændig som ved almindelig fotografering. Der kan fokuseres selektiv under optagelsen. Lyden er meget fint.

 

Har man brug for at have mere kontrol med fokus og eksponeringen så findes der alternativer, som vi vil se nærmere på. Kamera arbejder imidlertid hurtig og funktionaliteten er så smart bygget op, at der næsten altid kommet et godt resultat ud af anstrengelserne. Det kan man ikke påstå er tilfældet med alle Camera App’s, hvor fejlbetjening nemt kan føre til nogle rigtig dårlige billeder. 

 

Jeg savner muligheden for at se lukkerhastighed og ISO inden der trykkes på knappen. Et histogram ville specielt være dejligt i den forbindelse. Jeg savner også muligheden for at kunne låse fokus og eksponering individuelt, således at partiel overbelysning i visse situationer kan undgås, samtidig med at der fokuseres i et vigtigt område. En mulighed for Anti-shake ville være udmærket selv om Kamera ikke anvender lukkerhastigheder længere end 1/15 sekund

 

Kamera udmærker sig ved at være eneste Camera App med HDR og en super Panoramafunktion. Billedkvaliteten er i orden! Nemmere betjening findes ikke! Det hele er gennemtænkt!