Close-up

 

 

 

 

 

 

Se originalbilledet

Canon 50mm@50 f/11 1/640 ISO 800. Ekstension Tube + 4 dioptri. Billedudsnit.

Bemærk! De værdier der bruges i formlerne er ikke altid eksakte værdier. Producenterne har en tendens til at afrunde specifikationerne eller helt udelade dem, hvis det passer ind i deres kram. Derfor kan specifikationerne være ret upræcise og tit mangelfulde. Resultaterne der kommer ud af formlerne er ikke bedre end de data der er tilgængelige.

Når der arbejdes med Extension Tube og nærlinser, så vil man jo gerne vide hvor meget motivet bliver forstørret, og hvor meget lys der tabes ved de forskellige anordninger og kombinationer, og hvor tæt vi kommer på motivet.

Med en extension Tube så ændres både blænde, brændvidde og fokusafstand. Lyset aftager med kvadratet på afstanden, og når der bliver længere afstand fra objektivet til sensoren, så falder lysstyrken. En zoom er et godt eksempel, idet lysstyrken typisk falder, når der zoomes ind, og brændvidden øges.

Blænden beregnes som bekendt ved at dividere den effektive brændvidde med blændeåbningens effektive diameter. Objektivets blændediameter ændres ikke, når der bruges Extension Tube, men brændvidden ændres. Extension Tubens størrelse i mm bliver en del af objektivets brændvidde.

 

Se originalbilledet

Canon 50mm@50 f/5.6 1/1000 ISO 200 + Hoya nærlinse 4 dioptri.

Når der anbringer en + nærlinse på et objektiv, så er det den almindelig opfattelse, at motivet forstørres, som var der tale om et forstørrelses glas og dermed også uden tab af lys, men det er ikke den helt rigtige forklaring. En + nærlinse gør faktisk objektivets brændvidde mindre, men uden at ændre på objektivets længde og lysstyrke. Det betyder at kameraet skal rykke tættere på motivet for at opnå fokus, og så bliver motivet automatisk større på sensoren.

En nærlinse er i princippet et brilleglas og det er almindelig kendt, at er man langsynet og får glas med + styrke, så kan man igen fokusere tættere på.

Nærlinsers størrelse angives i dioptri. Divideres tallet 1 med nærlinsens brændvidde i meter får man linsens størrelse i dioptri. Dividere man omvendt 1 meter med nærlinsens dioptri får man brændvidden

Dioptri = 1 / Brændvidde eller Brændvidde = 1 / dioptri

4 dioptri som er en meget brugt størrelse svarer til en brændvidde på 0,25 meter (1 meter divideret med 4 dioptri). Det betyder i virkeligheden lidt mere jordnært forklaret, at parallelle lysstråler kan bringes til fokus i en af stand af 25 cm fra nærlinsen.

Holder man en nærlinse, der peger mod noget lyst (som f. eks et vindue), op foran et stykke hvidt papir (Der skal helst ikke være for meget lys der hvor man står), så vil man opdage at en nærlinse på 4 dioptri skal holdes i en afstand på ca. 20 - 30 cm fra papiret for at få gengivet vinduet med perfekt fokus. Billedet står på hovedet og er spejlvendt, akkurat som tilfældet er på sensoren eller filmen i et kamera.

Vi vil betragte nærlinsen, som om det var et forstørrelsesglas. Forstørrelsesgraden kan beregnes med denne her formel:

Forstørrelsesgrad = ¼ * dioptri + 1 eller Forstørrelsesgrad = dioptri /4 + 1

Hvis nærlinsen, der monteres på objektivet, har en dioptri på 4, så bliver forstørrelsesgraden ca. 2. Det betyder at en blomst eller insekt på sensoren vil blive gengivet dobbelt så stor, sammenlignet med før.

Skrues 2 nærlinser sammen skal dioptri tallene lægges sammen. Der må ikke være for stor afstand mellem nærlinserne.

Sættes 2 nærlinser på hver 4 dioptri sammen giver det 8 dioptri i alt, men det betyder ikke en forstørrelsesgrad på 4, som man måske kunne forvente, men kun en forøgelse af forstørrelsesgraden fra 2 til 3. Hvis forstørrelsesgrad skal være på 4 skal dioptri tallet op på 12. En forstørrelsesgrad på 6 kræver 20 dioptri.

Objektiver er komplicerede i opbygning. Kombinationer med Extension Tubes og/eller nærlinser ændrer på brændvidden og ikke altid i en forudsigelig retning. Det giver typisk forstørrelsesgrader som afviger lidt i forhold til beregningerne. Det må anbefales at validiteten af beregningerne altid afprøves i praksis, hvis der er tvivl.

Sætter man flere nærlinser sammen anbefales det at begynde med den største dioptri først, derefter den næststørste o. s. v. Hvis skarpheder skal være nogenlunde og kromatisk aberration ikke skal dominere for meget, skal man maksimal sætte 2 almindelige nærlinser sammen.

 

Se originalbilledet

Canon 50mm@50 f/5.6 1/200 ISO 100 + Extension Tube 12 mm

Generelt kan man sige, at jo lavere dioptri man kan klare sig med, jo bedre vil billedkvaliteten være. Almindeligvis siger man, at det er nærlinsen, der sætter en grænse for kvaliteten og når objektivet i stedet kombineres med en Extension Tube, så er det objektivet, der afgør billedkvaliteten.

Det er nok en sandhed med modifikationer, for med et godt objektiv, med god skarphed og minimal kromatisk aberration, så bliver slutresultatet, alt andet lige, bedre. Et objektiv kan være nok så skarpt, men lider objektivet af kraftig kromatisk aberration, så går det helt galt på det punkt sammen med en billig nærlinse.

Canons 50 mm f/1.8 hører til de normalbrændvidder, der har mindst kromatisk aberration, når det bruges på et APS-C kamera, og da skarpheden også er fremragende, så kan det konstateres at selv med en nærlinse fra den billige ende, kan der produceres billeder af en rimelig høj kvalitet. Nærlinser med 4 dioptri er et godt valg til nævnte objektiv. Skal forstørrelsesgraden være større er det bedre at kombinere med en Extension Tube af hensyn til kvaliteten.

Canon og Nikon er leveringsdygtige i akromatiske nærlinser af en høj kvalitet, men prisen er desværre også derefter. Stk. prisen ligger i området fra 500 – 1000 kr., alt efter dioptri og fysisk størrelse. Almindelige nærlinser fås i sæt bestående af 3 stk. for ca. 300 kr.

Canons 50 mm f/1.8 objektiv klarer nemt en forstørrelsesgrad, som svarer til et motiv på f. eks 1,5 cm i bredden, alene ved hjælp af Extension Tubes. Der er stadigvæk en fornuftig arbejdsafstand på ca. 4 – 5 cm ved så kraftig en forstørrelse, og lysstyrken er fortsat så god, at der kan stilles skarpt.