Hvidbalance og farvetemperatur

 

Det er ikke ligegyldigt i hvilken rækkefølge billedjusteringer udføres. Det er almindelig kendt at skarphedsjusteringer er det sidste der udføres. I den anden ende kan vi tage hvidbalancen, som altid er det første der bør justeres.

Hvidbalancen udføres bedst inden billedet får indlagt en gammakurve. En gammakurve gør farvekanalerne ulineære.

Når billedet i det hele taget skal have tilført en gammakurve (en ulineær justering af billedets kontrast), så skyldes det at øjet i modsætning til kameraet ikke opfatter lyset lineært. En indlagt gammakurve bevirker imidlertid at en hvidbalancejustering ikke kan udføres 100% præcis så alt i billedet fremstår med den korrekte farvetemperatur

Hvidbalancen bør altid være det første der indstilles! Camera Raw og Lightroom starter altid justeringerne  i den korrekte rækkefølge og for hvidbalancens vedkommemde uden gammakurve.

Raw billedets hvidbalance eller farvetemperatur indstilles først i Raw konverteren. Det betyder dog ikke at der er frit slag, og at indstillingen ikke kan påvirke billedkvaliteten. Et farvemæssigt fuldstændigt korrekt billede får man kun, hvis hvidbalancen indstilles til den farvetemperatur, som var gældende, da billedet blev eksponeret

Kameraerne afviger altid lidt i farveopfattelse og for at kunne behandle Raw filen fra det enkelte kamera optimalt skal kameramodellens farvesyn kortlægges meget præcist.

Hver gang der kommer et nyt kamera på markedet, som udover JPG også understøtter et Raw format, så skal der udarbejdes en specifik kameraprofil. Uden denne profil tilstede i  Raw konverteren, vil Raw filen ikke blive åbnet. Man kan sagtens komme ud for at en Raw konverter endnu ikke kender filen og derfor ikke kan åbne den. Det kan skyldes at der er tale om en Raw fil fra et helt nyt kamera eller manglende opdatering. En Raw konverter opdateres løbende og hvis der ikke p.t. foreligger en opdatering for et nyt kamera, kan man være sikker på, at den kommer ret hurtigt.

Set fra fotografens side, så ville det være smart, hvis der var enighed om et fælles Raw format. Et fælles format løser dog ikke alt, men Raw filerne vil i det mindste kunne åbnes i alle konvertere med en standard kameraprofil. Adobe har med sit ”åbne” DNG format gjort en ihærdig indsats, men kun få fabrikanter har taget imod muligheden? Panasonic og Leica er blandt dem som har adopteret Adobes DNG format.

Kameraernes farvesyn fastlægges altid ved en bestemt farvetemperatur, men lysets temperatur varierer i løbet af dagen og påvirkes også af omgivelserne. Det ideelle ville derfor være en kameraprofil specifik for kameraet ved den aktuelle farvetemperatur, men det er i praksis umuligt at operere med så mange farveprofiler.

I Adobes Raw konverter indstiller man  farvetemperaturen ud fra 2 kameraprofiler. En kameraprofil udarbejdet ved 2850 Kelvingrader og en kameraprofil dannet ved 6500 K. Når farvetemperaturen indstilles i Lightroom og Camera Raw er indstillingen en interpolering melllem de 2 kameraprofiler.

Adobe stiller uden beregning det nødvendige programmel til rådighed, hvis man selv ønsker at fremstille en kameraprofil eller tilpasse en eksisterende. Programmet hedder DNG Profile Editor. At DNG er en del af programmets navn skyldes at eventuelle testbilleder skal konverteres til Adobes Raw format DNG før de kan bruges i editoren.

Ved studieoptagelser med flashlys er det f. eks. ret oplagt at skræddersy en perfekt kameraprofil ved hjælp af DNG Profile Editoren.

Generelt kan man sige, at jo tidligere i ” fremkaldelsesprocessen” farverne tilpasses, jo bedre er det for slutbilledets farvekvalitet.