*Unsharp Mask*

 

Unsharp Mask er i princippet et avanceret høj pas filter. Et høj pas filter er med til at fremhæver de høje spatial frekvenser, og det omfatter de små detaljer og kanter i billedet. Et høj pas filter alene er ikke nok, hvis vi skal have skærpet billederne på en ordentlig måde. Der skal mere til, og vi skal en lille omvej for ikke at reducere de lave frekvenser for meget samtidig.

 

Her er opskriften på et digitalt høj pas filter udført med Lag i Photoshop.  Der skal bruges 3 lag. Det øverste lag skal inverteres (til et negativ billede ) og tilføres blur ( f.eks. Radius 2). Opacity for øverste lag skal sættes til 50 procent. Merge lag 2 og 3 er næste skridt, og vi har nu et lag, som vi kan lægge sammen med det nederste lag ( Blending mode skal i så fald være Overlay). Det giver samme resultat som en Unsharp Mask hvor indstillingerne er sat til Radius 2, Amount ca. 50 og Threshold 0.

 

En alternativ metode. Følgende metode  er meget anvendt som slutskærpning før print. Der skal her bruges 2 lag i alt. Det øverste lag sender vi gennem Photoshops High Pass... filter med f. eks. radius 2. Blending mode sættes til Overlay. HardLight og Soft Light kan i nogle tilfælde være et alternativ, som Blending mode. Det er lidt hurtigere end førnævnte metode, fordi vi bruger Photoshops egen High Pass filter.

 

Brug Unsharp Mask i stedet for, det giver nøjagtig det samme resultat. Vi kan ændre radius, samtidig med at vi kan se resultatet, og så har vi mulighed for at sætte et Threshold. En fornuftigt udvidelse af metoden kunne være at tilføje en maske, således at større ensartede flader holdes uden for skærpning. Alternativt er Smart Sharpen også en god løsning, hvis den er suppleret med en maske.

 

Med masker og lag ligner det hele efterhånden mere Sharpening delen i Lightroom og Camera Raw, som i princippet er en Unsharp Mask, hvor der er tilføjet forskellige filtre, så skærpningen kan kontrolleres meget præcist, og hvor det kun er luminansdelen der skærpes. De mange filtre som kan finindstilles gør det lettere at undgå Halo fænomenet, som opstår når kanter pikes ved for kraftig skærpning, og det er også lettere kun at skærpe de dele af billedet, hvor det gør mest gavn.

 

Unsharp Mask, som har en historie fra før verdenen blev digitaliseret, er lidt højtideligt sagt fundamentet for alt skærpning. I fordoms tid arbejdede man med negativer, men her er den originale opskrift overført til Photoshop.

 

1. Dupliker originalen så der er 2 billeder. En original og en kopi.

2. Tilfør kopien en kraftig omgang Blur.

3. Skru ned for lys og kontrast på kopien.

4. Subtrahere kopien fra originalen ( Brug Apply Image...  muligheden i Photoshop)

5. Justere lys og kontrast

 

Nu har vi et billede, som er skarpere over det hele!

 

I mange gratis redigeringsprogrammer springer man over, hvor gærdet er lavest. Til skærpning anvender man et simpelt convolution filter. Det er den nemme løsning! Princippet er beskrevet tidligere i det her afsnit.

 

Støj i billedet og skærpning er uløselig forbundet sammen. I Lightroom og Camera Raw er støjreduktion og skærpning da også sat sammen under menupunktet Detail.

 

Når støj skal fjernes fra et billede uden at det går ud over opløsningen, så kræver det temmelig meget. Kunsten er at kunne skelne mellem billedinformation og støj. Det er tydeligt at i mange billige kameraer anser man alt andet end kanter og større detaljer for at være støj. Billedet får en omgang Blur, ret ukritisk. Sådanne billeder er ikke særlig indbydende at se på. I de værste tilfælde ligner det et dårligt maleri, malet med en lidt for bred pensel.

 

I lightroom og Camera Raw hører støj reduktionen til blandt de absolut bedre og jeg ville personligt ikke ofre en krone på de alternative støjreduktions programmer og moduler der kan tilkøbes.

 

Ved støj reduktion har vi brug for at vide, hvad der er kanter og billeddetaljer akkurat som ved skærpning. Men uanset hvor gode algoritmer og masker der sættes ind på opgaven, så er det tydeligt at Blur er midlet på de større flader. Skærper man et billede som lige har fået en omgang støjreduktion, så kommer støjen i nogen grad tilbage igen i de større flader. Støj og sharpening hænger sammen!

 

Lidt forenklet kan man sige, at ved Sharpening øger man kontrasten, og ved støjreduktion mindsker man kontrasten. Der er 2 former for sensor støj. Den mørke støj som har et fast mønster, kan forholdsvis nemt fjernes, også i kameraet. Den tilfældige støj (Random Noise) er den vi har problemer med, og der er reelt kun den mulighed at reducere problemet ved at tilføre billedet Blur i kontrolleret form ved hjælp af masker og sofistikerede algoritmer.

 

Billedets opløsning har betydning for hvor tydeligt støjen kan ses. Har en sensor mange pixel, så vil støjen være finere i et billedet ved samme forstørrelsesgrad, sammenlignet med en sensor der indeholder færre pixel. Man kan sige at den kraftigere støj, som flere pixel på samme areal normalt genererer,  rekompenseres lidt på grund af en mindre forstørrelsesgrad.

 

I Lightroom og Camera Raw er ideen helt klar. Sharpening og  Luminans Noise Reduction skal arbejde sammen, så det samlede resultat bliver mere optimal. Bemærk endnu engang  at både Støj reduktion og skærpning udføres i luminansen. I en traditionel Unsharp Mask og det der kaldes High Pass skærpning i Photoshop påvirkes krominansdelen også, og det kan i enkelte tilfælde føre til lidt farveforvrængning.

 

Når skærpning og støj fjernelse kan bearbejdes samtidig, som tilfældet er i Lightroom og Camera Raw, så ser slutresultatet mere naturlig ud, og billedet tåler at blive forstørret meget mere op uden at virke unaturligt. Går man for kraftig til værks med hensyn til støj undertrykkelse, så virker overgangene mellem større flader og især kanter kunstig. Lidt støj kan ofte være med til at glatte farveovergangene og så kan det i virkeligheden ikke ses på selv meget store forstørrelser.

 

Color støj i skyggerne ( forekommer også ved lav ISO) og i hele billedet ved høj ISO fjernes af begge programmer på fornem vis. Det kan ikke efterfølgende fjernes lige så godt i Photoshop. Det gælder især farvestøj i skyggerne.

 

OBS! Bemærk, at når Alt knappen holdes nede samtidig med en justering, så kan man i Sharpening direkte se hvordan filtrene agerer.