*Profile Connection Space*

 

Når man konverterer farverne fra en profil til en anden, f. eks. fra ProPhotoRGB til sRGB eller fra den aktuelle arbejdsprofil til printerens farveprofil, så udføres det som regel ved hjælp af en tabel (tabellen er integreret i den enkelte farveprofil). I tabellen er RGB værdierne tildelt en reference værdi. I printerprofiler bruges farvernes Lab værdier ofte som reference, men XYZ modellen finder også anvendelse.

 

Ved hjælp af tabellerne kan en farveprofils RGB værdier nemt konverteres til de RGB værdier som en anden farveprofil kræver. Indeholder en farveprofil farver, som ikke kan rummes i en ny, skal der samtidig med konverteringen ske en tilpasning. Det kan betyde at en given farve får en mindre farvemætning i den nye profil. Ideen er at få farverne tilpasset, så de opleves ens på de aktuelle enheder.

 

Det kaldes Rendering Intent, måden farverne tilpasses på. I foto er det Relative Colorimetric og Perceptual Colorimetric, som er relevante.

 

Relative Colorimetric forsøger at bevare farverne, som de er, men når man går fra en større Gamut til en mindre kan det have den virkning, at meget “kraftige” farver blive reduceret i farvemætning. De tilpasses ved at blive “klippet” til, så de kan være i det mindre farverum. Det betyder tab af farveinformationer. Farvetonen bevares nogenlunde intakt, ligesom lysintensiteten i billedet forbliver uændret. Hvis farverne i kildeenheden ikke ligger uden for destinationensenhedens farverum, så korrigeres der kun for enhedernes eventuelle forskellighed i farvegengivelse.

 

Perceptual Colorimetric har ikke farvenøjagtighed som første prioritet. Det drejer sig mere om at få tilpasset farverne på en måde, så farverne fremstår behageligt. Farvetonen og lysintensiteten bevares, men meget kraftige farver tilpasses på en mere glidende måde, og bliver ikke “klippet” af, som vi kender det fra Relative Colorimetric. Den glidende overgang betyder, at flere farver skal rykkes lidt, og det kan føre til, at en blandingsfarve ikke bliver gengivet helt korrrekt i farvetone.

 

I Lightroom 4 er der mulighed for Soft Proofing af farveprofilerne sRGB og AdobeRGB ( 1998), samt eventuelle installerede farveprofiler for det papir som skal bruges i printeren. Der er yderligere, som noget helt nyt, en kontrolmulighed af displayet’s evne til at kunne vise alle billedets farver.  Aller vigtigst er det dog, at man kan kontrollere om billedets farver kan “rummes” i destinationsprofilen og f. eks kunne vises på et print..

 

I praksis kan det være svært at se forskel på de 2 Rendering Intent metoder, men default så sættes Rendering Intent til Relative Colorimetric for de fleste enheders vedkommende, fordi det giver større farvenøjagtighed.

 

Uden en farveprofil kan vi heller ikke få farvebillederne hentet ud af et kamera, så farverne ligner det vi fotograferede. En Raw konverter skal kende kameraet, herunder også have adgang til en kamera specifik farveprofil for at kunde fremkalde et perfekt farvebillede. Mere om det senere!

 

Det her er ikke en artikel om farveprofiler, men det er vigtigt, at have en vis forståelse for hvad en farveprofil har som opgave.