*PhotoAcute*

 

Til orientering: Den mest effektive måde at fjerne støj på er ved at tage et større antal billeder af samme motiv, helst med brug af et stativ. Støjen er nemlig forskellig fra billede til billede, men motivet er det samme. Det betyder at et program som PhotoAcute kan sammenligne  og afgøre, hvad der er støj, og hvad der er billedinformationer. Selv ved meget høj ISO kan programmet hente detaljer frem, som ikke kan ses i det enkelte billede.  Mange moderne kameraer kan jo tage fra 3 til 8 billeder i sekundet, så ideen er ikke så dårlig.

 

Når man tager en serie billeder, så vil billederne, selv med brug af et stativ, være forskudt nogle pixel. Der kan derfor være små forskelle i opløsningen på de enkelte billede. De ekstra detaljer kan PhotoAcute samle i et dobbelt så stort billede. Det betyder en lidt højere opløsning end det enkelte billede kan udvise. For at kunne tilføre et slutbillede flere detaljer, er det selvsagt nødvendigt, at billedet har en større opløsning i pixel.

 

Programmet kan oven i købet arbejde med Raw filer. Programmet kræver tilstedeværelsen af Adobe’s Digital Negative Converter. Denne Converter kan læse de proprietære Raw formater fra de forskellige kameraproducenter. Converteren kan enten gemme de rå data fra sensoren uforarbejdet eller i et lineært (demosaiced) format, i begge tilfælde taler vi om det såkaldte DNG format.

 

Det lineære format er det resultat, man får, når Bayer mønstret ved hjælp af en algoritme er blevet omsat til et billede. Det er ikke det endelige billede, for det kræver yderligere en tilpasning af farverne ved hjælp af en farveprofil. Det lineære billede mangler også en gammakurve og hvidbalance justering. Billedet er forsat så “rå” at eventuelle eksponeringsreserver  stadigvæk ikke er udnyttet. Krominans og luminansstøj er der normalt heller ikke gjort noget ved.

 

Fidusen er imidlertid, at et lineært billede kan bearbejdes på forskellig vis. Støj og billedgeometri, herunder kromatisk aberration og vignetting kan korrigeres på et lineært billede.

 

Et lineært billede fylder desværre 3 gange så meget, som de rå billeddata, og selve demosaic processen kan ikke forbedres senere hen, og det betyder at fremtidige  algoritmer, som ville kunne forbedre konverteringen, ikke vil være en mulighed.

 

Nu kan vi ikke spørge kameraproducenten, og hvis vi gjorde, fik vi nok ikke noget svar!  Men der er ingen tvivl om, at for at kunne korrigere Raw filen i kameraet  for støj og billedaberrationer, og det er der flere og flere kameraer der gør, skal de rå data konverteres til et lineært billede først.

 

Mit bud er derfor at Raw filen fra mange kameraer ikke længere indeholder de uforarbejdede rå data direkte fra sensoren, men data som er bearbejdet i et eller andet omfang først. Det er dermed reelt kameraets indbyggede algoritme, som bestemmer opløsningen ( billedkvaliteten). Det betyder, at der ikke vil være forbedringer at hente i Lightroom eller Camera Raw, hverken nu eller senere hen? Sagt på en anden måde: Fremtidige forbedringer i behandlingen af Raw filer er udelukket, fordi de rå data er blevet omsat til et lineært billede allerede i kameraet

 

Programmet kan i øvrigt mange andre interessante ting.  På www.photoacute.com er der eksempler på programmets formåen. Jeg bruger selv PhotoAcute lejlighedsvis, og jeg kan garantere, at programmet kan det eksemplerne på hjemmesiden viser. Der findes en prøveversion, så der er ingen grund til kun at tage mine ord for gode varer. Prøv selv.

 

Den største fejl fotografer begår i forbindelse med støjfjernelse og skærpning er, at der gås for hård til værks. Når kanter eller større flader behandles ensidigt, og især alt for kraftigt kommer billedet let til at se unaturlig ud. I Lightroom kan et billede få tilført Grain (korn) kunstigt. Det kan være for at simulere analog filmmateriale, men det kan også i enkelte tilfælde bruges, hvis farverne har en tendens til at “klumpe”. Lidt støj har en udjævnende effekt (Feathering). Et skarpt billede med lidt støj er langt at foretrække frem for et billede, hvor Noise Reduction er overdrevet.

 

Den bedste måde at undgå støj på er en korrekt eksponering. Undereksponerede billeder indeholder ekstra meget støj. Når man undereksponerer et billede svarer det til at øge ISO indstillingen.