*Displayet er vigtigt*

 

Skarphed og støj er nøgleordene, fordi de 2 ting hænger sammen som ærtehalm og bliver påvirket i et eller andet omfang, næsten uanset hvad man gør redigeringsmæssigt.  Fjerner man støjen, så går det ud over skarpheden, og øger man skarpheden kommer støjen igen frem i billedet o. s. v.

 

Men for at kunne bedømme støj og skarphed har vi brug for et display. Det kan være et gammeldags katodestråle rør (CRT skærm) eller en nymodens LCD skærm. Desværre varierer kvaliteten meget, herunder blandt andet opløsning og ikke mindst skarphed. Det man ser på skærmen er ikke nødvendigvis det man kan opnår på et print. Er arbejdsprofilen ProPhotoRGB, så kan displayet ikke vise det fulde farve rum ( Gamut ).

 

Soft Proofing kan være en stor hjælp, men øvelse gør som bekendt mester, så med tiden får man heldigvis en vis erfaring i at bedømme billedet på den skærmtype, man har valgt som display. sRGB klarer de fleste skærme uden problemer. Adobe RGB klarer de lidt bedre skærme.

 

Inden vi får billedet printet ud, har vi kun skærmen at forholde os til. Derfor er det vigtigt at skærmen viser farverne korrekt. Kontroller det jævnligt!

 

Skarphed og støj bør bedømmes ved 1:1 eller 100%. Det svarer til at 1 pixel på skærmen modsvarer et enkelt billedelement. Redigeringsprogrammet må, for at kunne vise billedstørrelser, som afviger fra 100%, nødvendigvis udføre en tilpasning i form af resizing. Den anvendte algoritme skal være hurtig til at ændre på billedstørrelsen, men det går desværre ofte ud over billedkvaliteten.

 

Photoshop og Lightroom anvender Bicubic Interpolation, som giver det bedste resultat. Andre redigeringsprogrammer bruger Nearest-Neighbor interpolation for at opnå størst mulig hastighed, og så er billedkvaliteten ofte så dårlig, at man slet ikke kan bruge billedet til at vurdere skarpheden på. Støj og skarphed bør som nævnt altid bedømmes ved 100% eller derover. Personligt bruger jeg 200%, som svarer til 2:1 .

 

Megen billedredigering foregå i øvrigt på laptops med et display af så ringe kvalitet, at det ikke burde være muligt at opnå et tilfredsstillende billedresultat. Et godt display med en høj opløsning og korrekte farver bør være en menneskeret for seriøse fotoamatører og andet godtfolk!