Foto Stream

 

 

 

 

 

Klik på billederne i teksten og se dem i stor størrelse!

 

Med hjælp fra iCloud er det muligt at synkronisere data, dokumenter og billeder mellem følgende enheder Mac, iPhone, iPod og iPad. Det er en stor behagelighed, at uanset hvilken af disse enheder man benytter, så bliver de øvrige enheder opdateret og ajourført. Man sætter pris på at kunne arbejde med sin kalender, E-mail og Kontakter på tværs af alle enheder eller påbegynde et brev på iPad’en og afslutte det på Mac’en. Den her artikel er for en stor del skrevet på en iPad og afsluttet og finpudset på en iMac. 

 

 

 

 

Eksempler på programmer, hvor dokumenter, indstillinger og data løbende bliver opdateret, er f. eks. Pages, Numbers, Keynote, Safari, Nøglering  og mange flere, herunder også nye fotos.

 

Lidt uden for emnet, men meget vigtig. Find min iPad, iPod eller iPhone bør efter min mening altid være tilsluttet. Det er et effektivt middel mod tyveri, fordi kun den som kender adgangskoden kan slå funktionen fra. Når en ikke retsmæssig bruger af enheden går på Internettet, og funktionen er slået til, kan enheden nemt lokaliseres ved hjælp af iCloud

 

Det vi interesserer os for i den her artikel er, hvordan billederne finder vej fra enhed til enhed. Når fotos via iCloud gøres tilgængelig på alle tilsluttede enheder, udføres det ved hjælp af Foto Stream. Apple benytter Foto Stream på 2 måder. Den ene måde er Min Fotostream, som sørger for at alle nye billeder i Kamerarullen automatisk bliver kopieret rundt til de enheder, som er tilsluttet samme Apple konto. I forfatterens tilfælde drejer det sig om en Mac, en iPad og en iPhone. 

 

 

 

Den anden måde er Fotodeling, og som ordet antyder, er det noget, man er Fælles om, og i det her tilfælde er det de billeder, som man ønsker at dele med venner og familie. Under fanen Fælles finder vi de Fælles Streams  der er oprettet til det formål.

 

 

Den enkelte Streams kan som vist ovenfor indstilles på forskellig vis. Forudsætningen for at invitere personer er naturligvis, at alle deltagere har en konto ved Apple og en velegnet Apple enhed. Det er som regel en iPhone, iPod eller iPad. 

 

 

Hvis en Fælles Stream gøres offentlig, så er det muligt ved hjælp af en Browser at få adgang til de billeder, som ligger i “skyen”, uden at være tilknyttet en Apple konto eller nødvendigvis være ejer af et Apple produkt. Det foregår ved at sende den nødvendige URL adresse ( ovenfor markeret med gul ) til den eller de, som man inviterer til at se billederne og/eller videoerne. 

 

 

Hvad angår videoer, så kan de deles i en Fælles Stream, ikke i et album eller Min Fotostream, som kun kan overføre nye billeder fra Kamerarullen.

 

Foto Stream af billeder understøtter  billedformaterne JPEG, Tiff og PNG, samt alle relevante Raw formater. Vi er ikke stødt på et Raw format, som en iPhone eller iPad ikke kunde læse og vise på displayet.  

 

Apple TV, som via et HDMI kabel typisk er tilsluttet husets store skærm, skal også lige nævnes i forbindelse med Foto Stream. Der er tale om en enhed, som er i stand til at vise de billeder, som aktuelt befinder sig i Min Fotostream og eventuelle Fælles Stream. 

 

Den seneste opdatering, har gjort det muligt at slette et billede på Apple TV med fjernbetjeningen, og der er også etableret mulighed for at mærke et nyt billede med et “synes om ”, men ellers er det kun envejskommunikation Apple TV kan præstere, men i en fornem kvalitet.

 

Uanset antallet og størrelsen på billederne i “skyen” så belaster og påvirker det ikke den lagerplads, som Apple stiller gratis til rådighed. Det er i øjeblikket 5 GB.

 

Min Fotostream kan max gemme 1000 fotos i “skyen” på en gang og det vil naturligvis altid omfatte de nyeste og sidst ankomne billeder. Efter max 30 dages ophold i “skyen” slettes et billede automatisk, men kun i “skyen”, aldrig på den enkelte enhed. I praksis vil man aldrig komme i den situation at der ikke er plads i “skyen” for billederne opholder sig kun i “skyen” indtil alle enheder er opdateret og aldrig længere end 30 dage. Nye enheder der kommer til får kun overført nye billeder fra det tidspunkt hvor de bliver tilsluttet en eksisterende Apple konto.

 

Det er også værd at bemærke sig, at et billede i Kamerarullen kun bliver kopieret til Min Fotostream 1 gang, og det er, når billedet bliver gemt første gang i Kamerarullen. Efterfølgende skal billedet kunne slettes fra Min Fotostream, derfor! Et billede i Kamerarullen kan kun slettes der og ikke fra en Foto Stream! 

 

Nye billede i Min Fotostream er altid først blevet gemt i Kamerarullen. Det er ikke muligt at tilføje et billede til Min Fotostream direkte. Billeder i en Fælles Stream kan godt kopieres til Kamerarullen, men da billedet allerede er i en Stream kopieres det naturligvis ikke til Min Fotostream. iCloud holder øje med at gengangere ikke får lov til at belaste systemet eller konflikter. 

 

Hvis enheden er slukket mere end 30 dage, så opdateres Min Fotostream på enheden naturligvis ikke med de billeder, som i mellemtiden har overskredet forældelsesfristen på 30 dage, når enheden bliver tændt igen.

 

 

 

Hvis man vælger at slå Min Fotostream fra på en enhed, så slettes alle de billeder der ligger i den pågældende Fotostream, men kun på den aktuelle enhed. De billeder som også har plads i enhedens Kamerarulle slettes ikke. Når Min Fotostream slås til igen, begynder det hele forfra, og det er derfor kun nye billeder, som kopieres til Min Fotostream på den aktuelle enhed. 

 

Billederne i Min Fotosteam kan individuelt slettes fra en hvilken som helst af de enheder, som er tilsluttet den samme Apple konto. Billedet forsvinder i så fald fra Min Fotostream på alle de enheder, hvor billedet ligger, uanset hvor billedet oprindelig kommer fra. Er billedet gemt i Kamerarullen forsvinder det som tidligere nævnt ikke herfra.

 

Slår man Fotodeling fra, så slettes samtlige eksisterende Fælles Stream, men kun på den aktuelle enhed. 

 

Deler man fotos, ved hjælp af Fælles Streaming, med en ven eller et familiemedlem, så husk at her er det kun den der tilføjer et billede til en fælles Stream, som også kan slette billedet på alle enhederne igen.

 

Tilslutter man sig en "fremmed" Fælles Stream er man abonnent! Som abonnent på en Fælles Stream, kan man opsige abonnementet med virkning på alle sine enheder, men ikke slette den Fælles Stream på andre enheder.

 

En Fælles Stream man selv opretter, kan man naturligvis selv slette og den slettes ikke kun på egne, men også på alle abonnenternes enheder. 

 

De billeder man vil være sikker på at bevare, bør altid kopieres over i Kamerarullen. Billeder i enhedens Kamerarulle kan kun slettes af enhedens bruger! Det kan aldrig udføres fra en anden enhed!

 

Slettes et billede i Kamerarullen kan der godt eksistere en kopi i Min Fotosteam eller i en Fælles Stream. Indgår samme billede derimod i et album, som man selv har oprettet, så fjernes billedet derfra.  

 

Albums kan betragtes som en form for kartotekskort, som henviser til bestemte billeder i kamerarullen og/eller en Foto Stream. De Album man selv opretter indeholder i virkeligheden ikke de viste billeder direkte, kun henvisninger og de er lokale og derfor kun tilstede på den ene enhed.

 

Et billede der kommer udefra og ligger i en Fælles Stream kan godt tilføjes til et Album, men det forudsætter at billedet først er blevet gemt i Kamerarullen.

 

 

Et album er en samling af billeder, og derfor er Kamerarullen og  Min Fotostream i prinicippet også at betragte som et album, med den forskel i forhold til alle andre billedalbum i iOS 7, at her eksisterer billederne reelt, og derfor kan de også slettes. Billederne kan ikke sorteres, fordi større ændringer i rækkefølgen vil være uhensigtsmæssig, fordi de 2 albums kører et parløb og albumet Min Fotostream skal samtidig kunne administreres fra den enkle enhed med virkning på alle de andre enheder.

 

I egne album sletter man som nævnt ikke billedet, men kun henvisningen. Det gælder tilfældigvis også albumet med videoer. Videoalbumet genereres første gang der optages levende billeder. De originale videoer gemmes naturligvis altid i Kamerarullen, men der oprettes automatisk en henvisning i nævnte Album og rækkefølgen kan ikke ændres. Det gør det lidt nemmere at holde styr på videoerne, når alle titler er samlet i et album, fordi videoerne ofte ligger ret spredt i Kamerarullen, hvor der typisk er langt flere billeder end videoer.

 

Et Album kan for eksempel anvendes til at organiseret et lysbilledeshow.  I Kamerarullen er billederne ikke sorteret men de fleste kommer i rækkefølge efter eksponeringstidspunktet, og er en skøn blanding af videoer, optagelser fra displayet, almindelige billeder og dokumentskanninger.  Det er derfor en blandet fornøjelse at lokalisere de ønskede billeder samtidig med at visningen foregår. 

 

 

 

Et lysbilledshow starter i grundindstillingen fra billede nr. 1 og fortsætter derefter med at vise hvert eneste billede i Albumet. I Kamerarullen, Fælles Stream og Albums vises også de videoer der gemmer sig blandt de almindelige billeder. Fordelen ved de lokale Albums man selv opretter er muligheden for at sortere billederne.

 

Under Foto & Kamera kan lysbilledshowet indstilles til i stedet at køre i ring og yderligere sættes til at blande billederne i en tilfældig rækkefølge. Det er også her man kan indstille hvor mange sekunder det enkelte billede skal vises. Det virker ikke gennemtænkt at man skal ind i Indstillinger for at ændre disse parametre, når f. eks. overgangen fra billede til billede godt kan ændres i det enkelte Album direkte. Der er altid plads til forbedringer.

 

 

Billederne i Kamerarullen og Min Fotostream er der adgang til under fanen Fotos, hvor de er inddelt efter år,samlinger og øjeblikke. Er der mange billeder i Fotos kan man i Indstillinger vælge at få et resumé ( et udpluk) af billederne for overskuelighedens skyld. Fotos giver hurtig adgang til billeder taget på et bestemt tidspunkt eller sted. Billederne kan markeres og sendes videre vedhæftet en Mail eller en Beskeder o.s.v. Billederne kan også vises som et lysbilledshow.

 

 

Det er ikke alt hvad der glimmer, som er guld. Hvis det man ønsker, er størst mulig billedkvalitet, så er Foto Stream og upload til diverse tjenester ikke den optimale løsning, for Apple ændrer, med få undtagelser, altid på billedernes størrelse i pixel, og når Apple ændrer på størrelsen er det altid til billeder med en lavere opløsning i Pixel. Det er desværre tydeligt ved billeder taget ved høj ISO, at selve billedkvalitet lider lidt ved den proces. Af en eller anden årsag går det ud over dynamikken i billedet.

 

Et billede på 3264 x 2448 pixel, som svarer til 8 MegaPixel i opløsning, ændres typisk til 2048 x 1536 pixel eller 3,1 MegaPixel i opløsning og i nogle tilfælde er opløsningen endda mindre. Billederne komprimeres ligeledes maksimalt så de ikke kun fylder mindre i Pixel, men også mindst muligt i Byte.  Årsagen er naturligvis, at billeder som flyttes mellem diverse enheder, ikke skal belaste systemet mere end højest nødvendigt. Det er først og fremmest ønsket om at minimere  kravene til enhedernes hukommelse, men billederne skal dog have en opløsning i Pixel så det stadigvæk er muligt at vise billederne i fuld HD. 

 

Mindre billeder stiller mindre krav til datanettet, og streaming udføres også hurtigere, når billederne har en mindre opløsning. Det vil de fleste nok mene er meget fornuftigt, men til større print er en opløsning på ca. 3 MP lige i underkanten, og det er da også derfor, at Min Fotostream på en Mac altid får overført billederne i original størrelse. Bemærk at Foto Stream skal være slået til i programmet iPhoto eller Raw konverteren Aperture ellers sker der ingen overførsel af de originale billeder. 

 

Ved upload til Flickr, Facebook og lignende tjenester reduceres opløsningen, og det er også tilfældet, når et billede vedhæftes en Mail eller kopieres over i de Fælles Streams, som deles med andre. I praksis vil der kun være få brugere, som vil bemærke, at billederne har en meget lavere opløsning end de originale billeder.

 

Fuld opløsning bevares derimod ved direkte import af f. eks. Tiff, JPEG og Raw billedfiler til Kamerarullen eller eksport fra samme. Importen kan udføres via USB, kortlæser eller en App, som f. eks PhotoSync ( virker også ved eksport fra kamerarullen) . Man kan udmærket bruge en iPad eller iPhone som en slags USB stik til opbevaring af billedfiler. Det kunne være Raw filer fra et DSLR kamera, hvis der vel at mærke er tilstrækkelig hukommelse ledig på enheden, for Raw filer fylder meget. Raw billeder som gemmes i Kamerarullen vil også blive overført i fuld størrelse til en Mac, så snart der er forbindelse til Wi-Fi, men de har fået et nyt navn. Der kommeren en forklaring senere!  Til de transportable enheder generes der et JPG billede af Raw filerne med en lavere opløsning.

 

Det er også muligt at slette eller overføre billeder til Min Fotostream fra en Mac. Til det formål skal man bruge Apple’s Aperture eller iPhoto program. Der skal altid oprettes det Apple kalder en Begivenhed. Begivenheden skal indeholde det aktuelle billede. En overførelse af et billede til en Begivenhed udføres ved at flytte eller kopiere billedet til et af nævnte Mac programmer. Det er ikke muligt kun at henvise til billedets placering på harddisken. Det billedet, der efterfølgende kopieres til Min Fotostream, vil være en JPEG fil i en reduceret opløsning. Det er ikke en smart løsning efter vores mening og vi har aldrig brugt det i praksis for det kan gøres på en smartere måde. Vi har kun slettet billeder fra vores Mac.

 

Apples Foto Stream er organiseret på en måde, så det i store træk kan passe sig selv. Det kan dog være nødvendigt at slette billeder hen ad vejen, ellers ender man op med et hav af billede i en uoverskuelig blanding af vigtige billeder og helt ligegyldige optagelser. 

 

Foto Stream skal kunne fungere mellem mange forskellige enheder på forskellig vis, og derfor kan man ikke operere med billedernes originale navne og slet ikke ændre navnet i en Foto Stream. Enhederne opdateres ikke samtidig, men først når de bliver tilsluttet et WiFi. Hvis navnet i mellemtiden bliver ændres så kan systemet ikke finde det rigtige billede. 

 

Det forholder sig anderledes med dokumenter og data, fordi de lagres faktisk i iCloud og derfor kan navnet på et dokument f. eks. godt ændres. Billeder slettes som bekendt, når de er ældre end 30 dage og de opbevares kun til alle tilsluttede enheder er opdaterede og det vil i praksis sige få dage. Nye enheder som kommer til, opdateres kun med nye billeder.

 

Når et billede gemmes i Kamerarullen får det et nyt unikt navn tildelt, uanset om det allerede har et navn. Det nye navn følger billedet indtil billedet slettes.  

 

Man kan have stor fornøjelse af Foto Stream selvom man ikke har sat sig helt ind i hvordan det fungerer, men et godt kendskab til virkemåden gør det nemmer at udnytte alle mulighederne.

 

Jeg bruger foto funktionen i min iPhone meget, herunder også som en erstatning for min dårlige hukommelse. Det kan være et billeder af en bestemt genstand, et pristilbud i en avis eller et dokument med vigtige og undertiden private oplysninger. Den slags billeder, som ikke er tænkt for et større publikum, er jeg ikke interesseret i at have svævende i “skyen”. Vises der billeder fra Apple TV’et, så kan alle tilstedeværende jo let komme til at se den slags billeder. Det er usmart selv om man ikke har noget at skjule. 

 

Løsningen kan være at slette den slags billeder omgående i Min Fotostream og dermed kun bevare dem i Kamerarullen.

 

Hvis ikke man styrer, hvad der skal vises, og hele tiden justerer antallet af billeder på en eller anden måde, så kommer der uundgåeligt et tidspunkt, hvor der skal slettes og ryddes op. Som tidligere nævnt kan Kamerarullen være fyldt op med en broget samling af billeder. Mit råd er at slette et dårligt billede med det samme i Kamerarullen, men husk, at der også ligger en kopi i Min Fotostream, som skal slettes, for ellers ligger der snart en kopi på alle enhederne. 

 

Jeg gentager lige igen, fordi det er vigtigt at forstå følgende. Sletter man en Fælles Stream, som man selv har oprettet, så forsvinder billederne på alle ens enheder også hos dem der abonnerer (en abonnent er den som du har koblet på en af dine egne Fælles Stream). Billederne kommer ikke tilbage igen. Derfor er det vigtigt, at billeder, som ikke må forsvinde, altid gemmes i Kamerarullen. Er man abonnent kan man kun slette sine egne billeder i en Fælles Stream. Når et abonnent billede slettes forsvinder det på alle enheder. 

 

Sletter man et billede i Kamerarullen så forsvinder det også for altid, med mindre der eksisterer en backup et eller andet sted. Billedet kan godt leve videre i My Photo Stream, men så er det som bekendt en dårligere kopi. Original billedet eksisterer ikke længere.

 

I det følgende lidt om hvordan jeg administrerer systemet

 

Alle vigtige fotos bliver altid taget med min iPhone og yderst sjældent med min iPad. Det gør det meget nemmere at holde styr på det hele. 

 

My Photo Stream er altid slået fra på min iPhone. Alle billeder taget med min iPhone ligger derfor i første omgang kun i min Kamerarulle. Fælles Stream er derimod altid slået til på min iPhone. De billeder, som jeg omgående ønsker skal være tilgængelig på min Mac, iPad og Apple TV, kopierer jeg til en af de til formålet oprettede Fælles Stream. De billeder som sendes fra Kamerarullen til en Fælles Stream reduceres i det her tilfælde fra 8 til 3 MP. Desværre! 

 

Når der oprettes en Fælles Stream kan man godt selv være eneste bruger. Der behøver ikke være flere brugere, selvom det kaldes en Fælles Stream. Så er det kun en selv der kan se billederne. Jeg har f. eks. en Stream ved navn Billeder, en med navnet Vigtig og en jeg kalder Ego. I Fælles Streams kan der i alt være 5000 billeder og videoer. 

 

Med passende mellemrum rydder jeg op i min iPhones Kamerarulle. Jeg tager en backup af de billeder i min Kamerarulle som jeg vil bevare i fuld opløsning inden jeg sletter dem.  Backup’en har plads i en billedmappe på min Mac. Til orientering så sikkerhedskopieres min Mac ved hjælp af Time Machine hver time på 2 harddiske og det omfatter derfor også de billeder der overføres fra Kamerarullen. Livrem og seler på samme tid er fornuftig, når man arbejder med noget så flygtig, som data.

 

Jeg bruger en iOS App ved navn PhotoSync til trådløst at overføre billederne fra Kamerarullen på min iPhone til min Mac. Det er en App som er særdeles velegnet til at flytte billeder begge veje. 

 

 

En App ved navn Billedoverførsel, som er en del af OS X Mavericks, er også velegnet til backups, men det udføres ikke trådløst, for der skal bruges et USB kabel. For de hårdtprøvede Windows brugere findes der tilsvarende programmer. Der findes en beskrivelse på Apples hjemmeside som fortæller hvad man gør, alt efter hvilken Windows udgave der er tale om.

 

 

god fornøjelse

 

 

PixelOnLine