iTunes

Billed og video overførsel fra computer til iPad eller iPhone.

Der er flere måder at løse denne opgave på.  iPad eller iPhone kan tilsluttes den stationære computer ved hjælp af det medfølgende USB kabel eller forbindes helt trådløst.

Der er i eksemplerne brugt original Apple udstyr. Eksemplerne er derfor ikke efterkontrolleret med en Windows maskine, men bortset fra programmerne iPhoto og Aperture, som kun kan køre på en Mac, er der nok ikke den store forskel.

Det vrimler med gode råd på nettet, især når der skal overføres billeder fra en computer og til en iPad, men gode råd kan vise sig at være det modsatte. En iPad har en forholdsvis beskeden disk størrelse, og det betyder derfor noget, at billedstørrelsen i byte ikke er alt for stor. Det lyder derfor umiddelbart som et godt råd. at eksportere billederne i en størrelse, som svarer til f. eks. iPadens display (1024 x 768 pixel), eventuelt lidt større, så der også  kan zoomes lidt ind.

Det er ganske vist rigtigt at små billeder fylder mindre i hukommelsen, men når importen sker fra den stationære computer via iTunes,  så er det iTunes, som suverænt bestemmer størrelsen, kompressionen og formatet og så dur ovennævnte råd ikke.

iTunes får som regel billederne fra iPhoto eller Aperture, alternativt fra en nærmere specificeret Mappe. Alle billeder i iPhoto og Aperture kan eksporteres til iPaden, men billedstørrelsen ændres i iTunes og det gør fil formatet også.

Uanset originalfilens format er det altid et JPG billede der eksporteres og billedstørrelsen er begrænset til  max at være på  2048 x 1536 pixel. Max opløsningen kan i øvrigt kun opnås, hvis originalbilledet har en tilstrækkelig høj opløsning.

Eksporterer vi et JPG billede fra computeren til iPaden med en original opløsning på 2048 x 1536 ender vi op med et billede på 1024 x 768 pixel, svarende til iPadens Display. Et JPG billede med opløsningen 1024 x 768 pixel reduceres til 512 x 384 pixel. Der er i mange tilfælde tale om en billedreduktion til en fjerdedel i størrelse. Det virker ikke umiddelbart logisk og konsekvent, at reducere størrelsen så kraftigt uanset originalbilledets naturlige størrelse?

En anden iagttagelse er, at detajlopløsningen tilsyneladende er bedre  i et importeret billede, hvis udgangspunktet er et originalbillede med en ekstra høj opløsning i pixel. Der findes flere algoritmer til resizing af billedstørrelsen, og de er som bekendt ikke alle lige gode og lige hurtige. Der vil naturligvis altid være tale om et kompromis.

Det nye og gode råd må derfor være altid at importere originalbillederne til iTunes  og overlade filformat og størrelse til iTunes.

Når et billede zoomes og skaleres på iPadens LCD skærm, så er det tydeligt at alle kanter og linier glattes lidt ud, så det næsten ikke er muligt at se nogen form for pixelering. Det faktum at billedstørrelsen er begrænset og de små detaljer lidt udflydende gør at en vurdering af originalbilledets kvalitet vanskeliggøres. Farverne kan bedømmes nogenlunde, og det samme kan billedets helhedsindtryk, men en 100% vurdering er selvsagt ikke muligt. iPaden er dog stadigvæk et udmærket værktøj til billedfremvisning, men zoomer man kraftigt ind på en detalje, så virker billedet naturligvis mindre skarpt end originaludgaven.

Appel oplyser ikke noget om skærmens farveprofil, men uanset hvilken farveprofil originalbilledet har, så får alle  billede eksporteret via iTunes den samme farveprofil i iPaden. Profilen svarer til sRGB.

Ipaden bruger ikke originalbilledernes filnavne, men bruger i stedet datoen til en slags grovinddeling. Det kan undertiden være lidt besværligt at finde frem til et bestemt billede, hvis der er flere billeder af samme motiv.

Selv om disken har en begrænset kapacitet, fra 16 - 64 Gb, til både programmer og data, så kan en iPad indeholde mange JPG billeder. Er billedernes gennemsnitlige størrelse ca. 100 KB, så rummer 1 GB ca. 10000 billeder.

Appel vil naturligvis gerne, at man bruger et af deres programmer som f. eks. iPhoto til at organisere billederne. Det gør det nemt at synkronisere og overføre billederne til iPaden. Den overskuelighed som iPhoto tilbyder ved at katalogisere billederne ved hjælp af ansigtgenkendelse, begivenheder eller steder, følger med over. Det virker i praksis meget overbevisende.

Men hvis man i itunes efterfølgende vælger at synkronisere nogle billeder, som ligger i en separat mappe, så sker der uventet ting og sager. Vi får naturligvis de nye billeder overført, men alle eksisterende billeder fra iPhoto er pludselig væk?  Så må vi synkronisere med iPhoto igen, for at få de gamle billeder tilbage, men nu er  billederne fra mappen pist væk? Tilsyneladende  er det et krav fra Appels side, at alle billederne skal være importeret fra samme mappe eller fra et af Appels billedprogrammer iPhoto og Aperture.

Der er naturligvis en mening med galskaben. Har man alle sine billeder samlet i den samme mappe eller organiseret i et af Appels billedprogrammer og ønsker en kopi af hver enkelt billede overført til iPaden, er det jo smart at iTunes sørger for at de ”nye” billeder ikke komme til at beslaglægge hele iPadens disk på grund af størrelsen. Opgaven udføres samtidigt i et hug, for iTunes skal jo ikke rundt forskellige steder for at finde billederne frem. Appels filosofi er at brugeren ikke skal indvolveres mere end højest nødvendigt.

Det har aldrig været meningen, at iPaden med sin beskedne diskstørrelse skulle indeholde de originale billedfiler og erstatte den stationære, men iPaden tilbyder en nem og en hurtig måde at få vist dine billeder frem på.

Det har i det her kapitel hovedsagelig drejet sig om eksport af billeder fra computeren til iPaden, men i forbindelse med synkroniseringen er der også mulighed for en eksport fra iPaden og til computeren.